انسان

فراموش نکن که :

انسان مانند رودخانه است؛

هرچه عمیق تر باشد آرامتر است.

انسان بزرگ بر خود سخت می گیرد

و انسان کوچک بر دیگران.

انسان قوی از خودش محافظت می کند ،

و انسان قوی تر از دیگران.

و قطعا این قدرت را فقط می توان در پناه پروردگار داشت.

هر کس که به او نزدیک تر است،قدرتمند تر است،

آرامتر و متواضع تر است.

و تابش نور او را می توان در تمامی جوانب زندگی اش دید......

منبع اصلی مطلب : پایگاه سکینه
برچسب ها : انسان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : فرا موش نکن